Om Guneverken

Välkommen till Guneverken.

Glaskuleblästring, zinksprutning och målning.

Guneverken arbetar för er som vill ha varaktig ytbehandling av nytt och äldre. Vi har kunskapen och resurserna att ge högsta korrosionsskydd för nya produkter och restaurera gammalt och ge det förnya liv i årtionden framöver.

Blästring, zinksprutning och efterföljande målning i valifri kulör ger näst intill oändlig både utseende mässig och funktionell livslängd på stålkonstruktioner.

Ekonomi.

En god och väl utförd underbehandling för korrosionsskydd är ofta en god investering.

Blästring och målning ger även i svåra miljöer ett gott korrosionsskydd under mer än 10 år.

Med mellanliggande zinksprutning ökas korrosionsskyddet till många tiotals år. En investering istället för en kostnad.

Web JAS+ - Graphics MP&G